Christelijke mutualiteit

Voor kinderen en jongeren wordt er per zitting 50 procent van het betaalde honorarium terugbetaald, met een maximum van 30 euro en dit 12 sessies per jaar.

Kinderen en jongeren met een verhoogde tegemoetkoming krijgen per zitting 75 procent van het honorarium terugbetaald, met een maximum van 45 euro. Er zijn maximaal 12 tegemoetkomingen.

Voor volwassenen is er een terugbetaling van 10 euro per sessie. Er zijn maximaal 12 tegemoetkomingen per gezinslid.

Volwassenen met een verhoogde tegemoetkoming krijgen 15 euro per sessie terugbetaald. Er zijn maximaal 12 tegemoetkomingen per gezinslid.

Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail

Bij kinderen en jongeren tot 25 jaar bedraagt de terugbetaling 75% van het factuurbedrag met een maximum van 15 euro en dit voor twee jaar.

Liberale mutualiteit

Bij kinderen en jongeren die recht hebben op kinderbijslag bedraagt de terugbetaling 20 euro per sessie met een maximum van 120 euro terugbetaling per kalenderjaar.

Bij volwassenen bedraagt de terugbetaling 10 euro per sessie met een maximum van zes sessies per kalenderjaar.

Vlaams en Neutraal Ziekenfonds

Bij kinderen en jongeren bedraagt de terugbetaling 10 euro per sessie met een maximum van 10 sessies per jaar.

Bij volwassenen bedraagt de terugbetaling 10 euro per sessie met een maximum van 5 sessies per jaar.

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen

Bij kinderen en jongeren bedraagt de terugbetaling 10 euro per sessie met een maximum van 5 sessies per jaar.

Bij volwassenen bedraagt de terugbetaling 10 euro per sessie met een maximum van 5 sessies per jaar.

Onafhankelijk Ziekenfonds

Bij kinderen en jongeren bedraagt de terugbetaling 10 euro per sessie met een maximum van 10 sessies per jaar.

Partena

Bij kinderen en jongeren tot 25 jaar bedraagt de terugbetaling 20 euro per sessie met een maximum van 6 sessies per jaar.

Bij volwassenen met zware of chronische aandoeningen bedraagt de terugbetaling 20 euro per sessie met een maximum van 12 sessies per jaar.

Securex

Bij kinderen en jongeren met een Comfort + aansluiting bedraagt de terugbetaling maximum 30 euro per jaar.

Bond Moyson

Bij kinderen en jongeren bedraagt de terugbetaling 50 % van de kosten tot maximaal 250 euro ( éénmalig).