Mensen zijn in staat om zelf oplossingen voor hun problemen te bedenken. Het is mijn taak om samen met jou te bespreken wat je wil bereiken en om je te helpen stappen te zetten om je situatie te verbeteren. We gaan na welke kwaliteiten en succeservaringen je hebt om tot oplossingen te komen die realistisch zijn en bij je passen.

Binnen dit proces heb ik steeds aandacht voor het netwerk van relaties waarin je verweven bent. Ik ga samen met jou op zoek hoe je met de mensen in je netwerk, indien nodig, terug vertrouwen kan opbouwen. Hieraan werken helpt jou om in vrijheid keuzes te maken en je eigen belangen en die van anderen te behartigen.

In mijn praktijk wordt gewerkt vanuit een contextueel en oplossingsgericht denkkader.